دسترسی سریع
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/07/11 - 09:04
كد :50699

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی (زمان شرکت در جلسه توجیهی )

بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند، زمان شرکت در جلسه توجیهی آنها به شرح ذیل می باشد:

 

نام استاد

تاریخ

ساعت

استاد رمضانخانی  (گروه تربیت بدنی)

 

22/7/97  (یکشنبه)

ساعت 12

استاد نیکخواه­ بهرامی (گروه حسابداری)

 

12/7/97  (پنجشنبه)

ساعت 11

استاد اورجعلی زاده (گروه حسابداری)

12/7/97  (پنجشنبه)

ساعت 10

استاد رام روز (گروه حسابداری)

16/7/97  (دوشنبه)

ساعت 10

استاد دلاوریان (گروه ارتباط تصویری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 14

استاد اسلامدوست (گروه ارتباط تصویری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 12

استاد شیخی (گروه ارتباط تصویری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 9:30

استاد رحیم زاده (گروه ارتباط تصویری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 14

استاد آزاده عظیمی (گروه شهرسازی)

16/7/97  (دوشنبه)

ساعت 9:30

استاد اسفندیاری فرد (گروه معماری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 12

استاد پوریا نصر (گروه معماری)

14/7/97  (شنبه)

ساعت 10

استاد حیدری (گروه معماری)

17/7/97  (سه شنبه)

ساعت 9:30

استاد امین جمشیدی (گروه معماری)

14/7/97  (شنبه)

ساعت 12:30

استاد سارا سلیمانی (گروه معماری)

23/7/97  (دوشنبه)

ساعت 14

استاد ساینا طاهر (گروه معماری)

14/7/97  (شنبه)

ساعت 13

استاد  قنبری زکی (گروه معماری)

16/7/97  (دوشنبه)

ساعت 11

استاد حبیب پور (گروه معماری)

16/7/97  (دوشنبه)

ساعت 14

استاد ندا هاشم پور (گروه معماری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 12

استاد جهاندار (گروه معماری)

19/7/97  (پنجشنبه)

ساعت 8:30

استاد خیاط پور (گروه معماری)

18/7/97  (چهارشنبه)

ساعت 10

استاد طه جمشیدی (گروه معماری)

18/7/97  (چهارشنبه)

ساعت 14:30

استاد خلیلی(گروه معماری)

14/7/97  (شنبه)

ساعت 11

استاد ازهاریان فرد (گروه معماری)

15/7/97  (یکشنبه)

ساعت 13

استاد فتح العلومی (گروه معماری)

18/7/97  (چهارشنبه)

ساعت 15:30

 
تعداد بازديد : 278