En Fa
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/04/17 - 10:50
كد :50673
اطلاعیه تقسیط شهریه نیمسال اول 98

برای ثبت نام نیمسال اول 98-97ازتاریخ 1397/05/13 تا تاریخ 1397/05/17 با پرداخت شهریه ثابت تقسیط انجام می شود.لطفا  برای اطلاع از نحوه تقسیط در مرداد ماه به سایت www.rasam.ac.irدرقسمت منوی دانشجویی مراجعه فرمایید .

تعداد بازديد : 792