En Fa
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1397/03/21 - 09:19
كد :50665
اطلاعیه مهم آموزشی : زمان بندی حذف اضطراری

 

بدینوسیله به اطلاع میرساند زمان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 در بازه  22/03/97 لغایت 02/04/97 می باشد، کلیه ی دانشجویان می توانند در صورت نیاز به حذف اضطراری یکی از دروس خود، با مراجعه به صفحه ی شخصی خود در پرتال آموزش دانشگاه (قسمت "حذف اضطراری") اقدام فرمایند.

نکات مهم:
دانشجو می تواند صرفاً در بازه مذکور و  فقط یک درس نظری(تئوری) را حذف اضطراری نماید.
غیبت دانشجو در آن درس بیش از سه جلسه نباشد.
تعداد واحدهای هر دانشجو پس از حذف اضطراری نباید کمتر از 12 واحد باشد، در صورت عدم رعایت حداقل تعداد واحد در ترم ،کلیه دروس ترم دانشجو حذف می شود.

تعداد بازديد : 270