En Fa
گروه خبري : خبر تیتر
تاريخ انتشار : 1397/02/31 - 10:20
كد :50650
اطلاعیه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه رسام

موسسه رسام به منظور فراهم نمودن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور و در راستای اجرای “آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی ارشد مصوب جلسه مورخ 11/04/93 شورای هدایت استعدادهای درخشان” و آیین نامه شماره 77948/21 مورخ 05/05/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری” ، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط اختصاصی و عمومی در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های مهندسی معماری، مهندسی معماری اسلامی، فناوری معماری( گرایش بیونیک و دیجیتال ) ، مهندسی معماری منظر و معماری انرژی اقدام می نماید. لذا کلیه داوطلبان حائز شرایط ذیل می توانند حداکثر تا تاریخ 31/04/1397 درخواست خود را به واحد آموزش موسسه تحویل دهند.

شرایط اختصاصی برای بررسی درخواست پذیرش داوطلبان

  • پذیرش داوطلبان به دو صورت (گروه الف و گروه ب) انجام می شود:

گروه الف: برگزیدگان رتبه های اول تا پانزدهم المپیادهای علمی دانشجویی برای ورود به همان رشته یا رشته های مرتبط به تشخیص شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم, تحقیقات و فناوری و با ارائه معرفی نامه از دبیرخانه المپیاد

گروه ب: داوطلبانی که پس از ۷نیمسال تحصیلی با گذراندن حداقل ۱۱۵واحد درسی ، به لحاظ میانگین کل جزء ۱۰%برتر دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند.

  • دارا بودن مدرک کارشناسی پیوسته و متناسب بودن رشته تحصیلی دوره کارشناسی با رشته تحصیلی مورد تقاضا به تشخیص و تایید دانشگاه.
  • داوطلبان باید حداکثر در مدت هشت نیمسال تحصیلی دانش آموخته شده باشند یا دانش آموخته شوند.

مدارک مورد نیاز:

  • گواهی احراز رتبه ممتازی ویژه دانشجویانی که تا تاریخ 31/06/97 دانش آموخته خواهند شد.
  • ارائه تصویر مدرک تحصیلی دوره کارشناسی ویژه دانش آموختگان که تاریخ دانش آموختگی در آن قید شده باشد و از زمان دانش آموختگی دانشجو بیشتر از یک سال نگذشته باشد.
  • یک قطعه عکس
  • صفحه اول شناسنامه و کارت ملی
  • تکمیل فرم درخواستی ( دانلود فرم )