En Fa
گروه خبري : جدیدترین رویدادها
تاريخ انتشار : 1395/08/01 - 09:05
كد :40391
مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه رسام

اهمیت مشاوره و راهنمایی در تمام دوران زندگی به ویژه در دورۀ نوجوانی و جوانی امري آشکار است. چه بسا یک راهنمایی جزئي ولی ارزنده مسیر زندگی یک انسان را مي تواند متحول نموده و سرنوشتش را به گونه ای دیگر رقم می زند كه دنياي تغيير يافته او برايش غير قابل تصور باشد. اينجاست كه مشخص مي شود توجه و دقت نظر به بهداشت رواني از اولويت هاي يك زندگي سالم است و مراكز مشاوره و خدمات روانشناختي اين امر با اهميت را چه در پيشگيري و چه در درمان عهده دار هستند.

 مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی دانشگاه رسام نيز از مهرماه سال 1390 تاسیس و زير نظر معاون محترم دانشجويي و فرهنگي اين وظيفه خطير را به عهده گرفته است. اهمیت و ضرورت این مرکز بامراجعه مداوم دانشجويان و كاركرد مثبتي كه به همراه داشته است بيش از پيش مشخص شده است. از اهداف اين مركز مي توان به مواردي همچون: ارائه خدمات، اطلاع رسانی و کمک به دانشجویان در زمینه¬های عاطفی، روانی، تحصیلی، ازدواج، شخصیتی، اجتماعی و خانوادگی اشاره نمود.

كليه دانشجويان عزیز می توانند با رعايت ضوابط موجود طبق برنامه تنظيمي كه در آغاز هر نيمسال اطلاع رساني مي شود به مركز مشاوره مراجعه و از خدمات آن بهره مند شوند.

 در ضمن اين مركز همواره در طول سال تحصيلي اقدام به برگزاري كارگاه هاي آموزشي مختلف در زمينه هاي مشاوره اي مي نمايد كه جهت ثبت نام و شركت در آن مي بايست در روزهای سه شنبه هر هفته از ساعت 9 صبح الی 13  به مركز مشاوره دانشگاه ضلغ شرقی محوطه دانشگاه مراجعه نمایند .

ساعت حضور مشاوران مرکز در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 به شرح ذیل می باشد :


سرکار خانم دکتر احمدی : شنبه 8 الی 16 

خانم دکتر خدابخش : ]چهارشنبه 8 الی 16 

آقای دکتر اسماعیلی : سه شنبه 9 الی 13

تعداد بازديد : 1187