گروه خبري : اخبار دانشگاه پژوهشی فناوری
تاريخ انتشار : 1394/03/31 - 13:12
كد :123

فناوری اطلاعات

 

جناب آقای مهندس علیرضا سلطاندوست 

 

 

دانلود نرم افزار تولید شناسه پرداخت  ( برای پرداخت در سامانه دانشجویی )

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید