گروه خبري : اخبار دانشگاه آموزش
تاريخ انتشار : 1394/06/02 - 08:56
كد :10170

ساعت حضور مدیران گروه

 
 
 
 
روزهای حضور مدیران گروه
کارشناسی ارشد معماری
آقای دکتر رازقی
پنجشنبه ، جمعه
کارشناسی پیوسته معماری
خانم دکتر اسفندیاری
یکشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
کارشناسی ناپیوسته معماری
خانم جهاندار
یکشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه
هنرهای تجسمی
خانم دکتر رشوند
دوشنبه ، چهارشنبه ، پنجشنبه
گرافیک
خانم اسلامدوست
یکشنبه ، دوشنبه ، شنبه یا سه شنبه
شهرسازی
خانم  دکتر عظیمی
دوشنبه ، پنجشنبه
حسابداری
آقای نیکخواه بهرامی
سه شنبه ، پنجشنبه
تربیت بدنی
خانم دکتر رمضانخانی
یکشنبه ، سه شنبه
روانشناسی
خانم دکتر خدابخش
دوشنبه
حقوق
خانم دکتر امیر اقدم
یکشنبه
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید