دسترسی سریع
گروه خبري : اخبار دانشگاه آموزش
تاريخ انتشار : 1394/05/21 - 08:51
كد :10162

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97 (972):

ردیف

برنامه آموزشی

تاریخ

1

انتخاب واحد

13/11/1397 لغایت 18/11/1397

2

حذف و اضافه 

27/11/1397 لغایت 1397/03/12

3

شروع کلاسها

21/11/1397

4

پایان کلاسها

31/03/1398

5

تاریخ امتحانات

04/04/1398لغایت 20/04/1398