گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1398/03/18
كد :31740

اطلاعیه مهم آموزشی " حذف اضطراری"

اطلاعیه مهم آموزشی " حذف اضطراری"
بدینوسیله به اطلاع میرساند زمان حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷ در بازه  1398/03/18 لغایت 1398/03/30  می باشد، کلیه ی دانشجویان می توانند در صورت نیاز به حذف اضطراری یکی از دروس خود، با مراجعه به صفحه ی شخصی خود در پرتال آموزش دانشگاه (قسمت "حذف اضطراری") اقدام فرمایند.
 
نکات مهم:

دانشجو می تواند صرفاً در بازه مذکور و  فقط یک درس نظری(تئوری) را حذف اضطراری نماید

.غیبت دانشجو در آن درس بیش از سه جلسه نباشد.

تعداد واحدهای هر دانشجو پس از حذف اضطراری نباید کمتر از ۱۲ واحد باشد، در صورت عدم رعایت حداقل تعداد واحد در ترم ،کلیه دروس ترم دانشجو حذف می شود.

 

                                 واحد آموزش
 

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید