گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1397/07/21
كد :31731

اطلاعیه تمدید پایان نامه مقطع کارشناسی:

بدینوسیله به اطلاع میرساند دانشجویان کارشناسی که قصد تمدید پایان نامه دارند از تاریخ 22/07/97 الی 31/07/97 (بجز روز جمعه) از ساعت 8 الی 12 به واحد آموزش مراجعه نمایند. قابل ذکر است تاریخ مذکور قابل تمدید نیست و درخواستهای دانشجویان پس از این تاریخ مورد بررسی قرار نخواهد گرفت و به ترم بعد موکول خواهد شد. 
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید