دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1397/07/18
كد :31730
دانشجویان ذیل بدلیل تخلف در انتخاب واحد هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند
دانشجویان ذیل بدلیل تخلف در انتخاب واحد هرچه سریعتر به واحد آموزش مراجعه نمایند در غیر اینصورت انتخاب واحد آموزش ایشان حذف خواهد شد و مسئولیت مالی و آموزشی آن بعهده دانشجوست.
 • سارا الیاسی
 • سوگند الوند
 • زهرا شاه حسینی
 • زهرا ابی زاده
 • فاضله پوراسماعیلی فتیدهی
 • دریا کارآمد
 • مریم سلیمی
 • مهشید عسکری بشکانی
 • شیرین سادات حسینی فرد
 • زهرا سلیمانی
 • مهناز چراغی
 • زیبا پری زاده
 • روژین بنوشی