گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1397/07/11
كد :31726

قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی

 
بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که درس کارآموزی را اخذ نموده اند، زمان شرکت در جلسه توجیهی آنها به شرح ذیل می باشد:
 

نام استاد
تاریخ
ساعت
استاد رمضانخانی  (گروه تربیت بدنی)
22/7/97  (یکشنبه)
ساعت 12
استاد نیکخواه­ بهرامی (گروه حسابداری)
 
12/7/97  (پنجشنبه)
ساعت 11
استاد اورجعلی زاده (گروه حسابداری)
12/7/97  (پنجشنبه)
ساعت 10
استاد رام روز (گروه حسابداری)
13/7/97  (جمعه)
ساعت 10
استاد دلاوریان (گروه ارتباط تصویری)
15/7/97  (یکشنبه)
ساعت 14
استاد اسلامدوست (گروه ارتباط تصویری)
15/7/97  (دوشنبه)
ساعت 12
استاد شیخی (گروه ارتباط تصویری)
15/7/97  (دوشنبه)
ساعت 9:30
استاد رحیم زاده (گروه ارتباط تصویری)
15/7/97  (دوشنبه)
ساعت 14
استاد آزاده عظیمی (گروه شهرسازی)
16/7/97  (دوشنبه)
ساعت 9:30
استاد اسفندیاری فرد (گروه معماری)
15/7/97  (یکشنبه)
ساعت 12
استاد پوریا نصر (گروه معماری)
14/7/97  (شنبه)
ساعت 10
استاد حیدری (گروه معماری)
17/7/97  (سه شنبه)
ساعت 9:30
استاد امین جمشیدی (گروه معماری)
14/7/97  (شنبه)
ساعت 12:30
استاد سارا سلیمانی (گروه معماری)
23/7/97  (دوشنبه)
ساعت 14
استاد ساینا طاهر (گروه معماری)
14/7/97  (شنبه)
ساعت 13
استاد  قنبری زکی (گروه معماری)
16/7/97  (دوشنبه)
ساعت 11
استاد حبیب پور (گروه معماری)
16/7/97  (دوشنبه)
ساعت 14
استاد ندا هاشم پور (گروه معماری)
15/7/97  (یکشنبه)
ساعت 12
استاد جهاندار (گروه معماری)
19/7/97  (پنجشنبه)
ساعت 8:30
استاد خیاط پور (گروه معماری)
18/7/97  (چهارشنبه)
ساعت 10
استاد طه جمشیدی (گروه معماری)
14/7/97  (شنبه)
ساعت 14:30
استاد خلیلی(گروه معماری)
14/7/97  (شنبه)
ساعت 11
 
 
 
 
 
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید