دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 97/07/05
كد :31725
حذف و اضافه نيمسال اول 98-97
نکات مهم حذف و اضافه
  • حذف و اضافه بصورت اینترنتی بوده و کلیه دانشجویان باید در زمان مشخص شده و با رعایت قوانین آموزشی اقدام به حذف و اضافه نمایند.
  • از آنجائیکه انجام حذف و اضافه واحدها، منوط به نداشتن مشکل مالی-آموزشی و ... می باشد لذا دانشجویان باید با مراجعه به واحدهای مختلف نسبت به رفع مشکلات ذکر شده اقدام نمایند.
  • در طول مدت حذف و اضافه هر دانشجو میتواند حداکثر 2 درس حذف و 2 درس اخذ نماید.
  • حذف و اضافه اعلام شده آخرین مهلت تغییر واحدهاست و به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.
  • درصورتیکه دانشجویی به هر دلیلی (مشکل مالی و یا آموزشی) در زمان اعلام شده اقدام به حذف و اضافه واحد ننماید، آموزش هیچ مسئولیتی در قبال پر شدن ظرفیت کلاس ها نخواهد داشت و پس از اتمام این زمان، هیچ حذف و اضافه ای توسط واحد آموزش انجام نخواهد گرفت.
  • دانشجویانی که درخواست خاص آموزشی درمورد انتخاب واحد خود دارند، پس از اخذ تاییدیه از مدیرگروه، در زمان حذف و اضافه به کارشناس مربوطه در واحد آموزش مراجعه نمایند.