دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 97/06/19
كد :31723
انتخاب واحد با تأخیر 971
به اطلاع میرساند که آن دسته از دانشجویانی که موفق به انتخاب واحد برای نیمسال اول تحصیلی 98-97 نشده اند ، میتوانند روز پنجشنبه 97/06/22 از ساعت 8 الی 16 نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.