دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1397/05/27
كد :31721
قابل توجه دانشجویانی که درس معرفی به استاد در ترم تابستان اخذ نموده اند

امتحان مورخ 29/05/97 روز دوشنبه ساعت 9:00 برگزار می گردد.
فقط دانشجویان ذیل:
آناهیتا کمال-اخلاق اسلامی
زهرا یوسفی-انقلاب اسلامی و سسایت های پولی و مالی
زهرا ذکائی گلستان-انقلاب اسلامی و تفسیر موضوعی قرآن
مرجان چابک-انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
لادن عموئی- سیرتحول کتابت و اندیشه اسلامی2
سپیده حیدری-ریاضی عمومی
کلثوم چراغی-اندیشه اسلامی2
حدیث میری زاده-اخلاق اسلامی
فرشته اجلالی-اندیشه اسلامی1 و اخلاق اسلامی
شیما شریفی-اندیشه اسلامی2 و برنامه ریزی توسعه
حدیث مختاری پو-اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی
دنیا سیاح-اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی
شهلا عبادی-حقوق اساسی و انقلاب اسلامی
سایه فلاح زاده-اقتصادکلان
ویداابراهیمی-اندیشه اسلامی2وتاریخ کتابت
صباحاج بابایی-تاریخ تحلیلی صدر اسلام
محدثه قاسمی- اخلاق اسلامی
مهلا خنجری-اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی 1
نفیسه صاحب جمعی-اندیشه اسلامی1
فاطمه کریم پور-اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی 1*
فرزانه دیهیم جو-اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی1*
پردیس شاعری-اخلاق اسلامی
الناز بیگوند-اخلاق اسلامی و اندیشه اسلامی1*
  رها رستمی - انقلاب اسلامی و هنرهای سنتی