دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشي
تاريخ انتشار : 1397/04/24
كد :31716
قابل توجه دانشجویانی که در این ترم واحد درسی پروژه نهایی (طرح نهایی) دارند


لطفا از تاریخ 25/4/97 الی 15/5/97 جهت تکمیل فرم د و ارائه به مدیر گروه اقدام نمایند.
 

گروه
مهلت پایانی
گروه نقاشی
10/5/97
گروه شهرسازی
15/5/97
گروه گرافیک
15/5/97
گروه معماری
15/5/97

 

 
لازم به ذکر است برگه فرم د از طریق سایت دانشگاه و انتشارات دانشگاه،
قابل تهیه می باشد.