دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1397/04/24
كد :31715

قابل توجه دانشجویان رشته حسابداری که در این ترم واحد درسی پروژه نهایی (طرح نهایی) دارند

 

لطفا در تاریخ های ذیل جهتتحویل پروژه و تکمیل فرم داقدام نمایند.
 

نام استاد

تاریخ

ساعت

علیرضا اسکندری

چهارشنبه 27/4/97

9 الی 12

فرحناز اورجعلی زاده

چهارشنبه 27/4/97

9 الی 12

سمانه طلعت پور

چهارشنبه 27/4/97

9 الی 12

علی فدایی

پنج شنبه 28/4/97

10 الی 12

محمد رضا حسینی

پنج شنبه 28/4/97

9 الی 11

قباد محمودی

دوشنبه 1/5/97

9

مجتبی یاسین پور

دوشنبه4/5/97

 9الی 11

علی کریمیان

پنج شنبه 28/4/97

10 الی 12