دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1397/04/20
كد :31713
قایل توجه دانشجویان محترم ( تغییر زمان ژوژمان )

ژوژمان درس درک و بیان محیط استاد صالح کرابی از تاریخ 1397/04/22 به تاریخ 1397/04/21 در ساعت 11:30 الی13:30 تغییر یافت