دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشي
تاريخ انتشار : 1397/03/22
كد :31709
قابل توجه دانشجویان درس کارآموزی (زمان تحویل کارآموزی)
بدین وسیله به اطلاع می رساند دانشجویانی که در نیمسال جاری درس کارآموزی را با اساتید ذیل اخذ نموده اند، زمان تحویل کارآموزی آنها به شرح ذیل می باشد:

نام استاد
تاریخ
ساعت
 
استاد رمضانخانی  (گروه تربیت بدنی)
 
27/4/97  (چهارشنبه)
ساعت 8 الی 12
 
استاد سبزه پرور (گروه تربیت بدنی)
 
27/4/97  (چهارشنبه)
ساعت 8 الی 10
 
استاد اسلامدوست (گروه ارتباط تصویری)
24/4/97 (یکشنبه)
ساعت 13
 
استاد رحیم زاده (گروه ارتباط تصویری)
24/4/97  (یکشنبه)
ساعت 11
 
استاد شیخی (گروه ارتباط تصویری)
25/4/97 (دوشنبه)
ساعت 9 الی 10
 
استاد دلاوریان (گروه ارتباط تصویری)
25/4/97 (دوشنبه)
ساعت 13
 
استاد آزاده عظیمی (گروه شهرسازی)
25/4/97 (دوشنبه)
ساعت 10 الی 12
 
استاد رشوند(گروه هنرهای تجسمی)
26/4/97  (سه شنبه)
ساعت 9 الی 12
 
استاد اورجعلی زاده (گروه حسابداری)
23/4/97   (شنبه)
ساعت 9 الی 11
 
استاد طلعت پور (گروه حسابداری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 10 الی 11
 
استاد اسکندری (گروه حسابداری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 11 الی 12
 
 
استاد الهام عظیمی (گروه حسابداری)
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 11 الی 13
 
استاد جهاندار (گروه معماری)
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 9 الی 10
 
استاد طه جمشیدی (گروه معماری)
27/4/97  (چهارشنبه)
ساعت 11
 
استاد خلیلی (گروه معماری)
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 11
 
استاد خیاط پور (گروه معماری)
 
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 10
استاد فرهد (گروه معماری)
 
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 9
استاد امین جمشیدی (گروه معماری)
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 10
استاد قائم مقامی (گروه معماری)
25/4/97  (دوشنبه)
ساعت 11
استاد محمدی والا (گروه معماری)
24/4/97 (یکشنبه)
ساعت 9
استاد محمود کلایه (گروه معماری)
24/4/97 (یکشنبه)
ساعت 10
استاد سلطانی (گروه معماری)
24/4/97 (یکشنبه)
ساعت 11
استاد ازهاریان فر (گروه معماری)
24/4/97 (یکشنبه)
ساعت 12
استاد صالح سامن (گروه معماری)
24/4/97 (یکشنبه)
ساعت 13
استاد زارعی (گروه معماری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 9
استاد نظری (گروه معماری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 10
 
استاد حسین نژاد (گروه معماری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 11
استاد هاشم پور (گروه معماری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 12
استاد قنبری (گروه معماری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 13
استاد رنجی (گروه معماری)
23/4/97 (شنبه)
ساعت 14