دسترسی سریع
گروه خبري : کارشناسی
تاريخ انتشار : 97/03/12
كد :31708
کلاسهای جبرانی روز یکشنبه 97/3/13
طراحی معماری5 استاد ازهاریان فر 14-11
طراحی معماری1 استاد زهاریان فر  17-14

خوشنویسی و طراحی حروف     استاد ملوسک رحیم زاده 16:30-15
کاربرد خط در گرافیک                 استاد ملوسک رحیم زاده 18-16:30