گروه خبري : کارشناسی
تاريخ انتشار : 97/03/06
كد :31705

قابل توجه دانشجویان گرامی استاد شیما یوسفی

کلاس زبان خارجی استاد شیما یوسفی در روز یک شنبه مورخ 97/03/06 از ساعت 16:15 الی 18:30 برگزار می گردد .
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید