دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1396/10/06
كد :31690
اطلاعیه مهم در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

 
دانشجویان گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 16/10/96 لغایت روز پنج شنبه مورخ 21/10/96  کارت ورود به جلسه خود را از طریق سایت اینترنتی دانشگاه اخذ نمایند. کلیه دانشجویان موظف می باشند نکات ذیل را رعایت نمایند.
 
·        کلیه دانشجویان موظف به تکمیل فرم نظرسنجی اساتید قبل از پرینت کارت ورود به جلسه می باشند.
·        اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است                  بدهی خود را پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند و به تایید واحد مالی برسانند.
·        مهلت فوق تمدید نخواهد شد.
·        کارت های پرینت شده قبل از تاریخ  16/10/96  فاقد اعتبار هستند.
·        همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از                    حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 
                        

با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات