دسترسی سریع
گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشي
تاريخ انتشار : 96/09/08
كد :31687
فراخوان ثبت نام اعضای انجمن علمی دانشجویی

کلیه متقاضیان جهت عضویت در انجمن علمی دانشجویی دانشگاه رسام می توانند حداکثر تا تاریخ 96/09/20 با در دست داشتن مدارک ذیل به امور دانشجویی مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

1- دو قطعه عکس 4*3 با زمینه سفید 

2-کپی شناسنامه 

3- پرینت انتخاب واحد ترم جاری