دسترسی سریع
گروه خبري : کارشناسی ارشد
تاريخ انتشار : 1396/06/20
كد :31683
زمانبندی دفاع ترم تابستان دانشجویان کارشناسی ارشد معماری

 

نام و نام خانوادگی
رشته
عنوان پایان نامه
استاد راهنما
تاریخ
ساعت
داور اول
داور دوم
نیلوفر پور بختیاری
فناوری معماری دیجیتال
زیبا سازی نمای شهری با تاکید بر عامل هویت از طریق معماری هوشمند
عدالت صدر
23/6/96
8:30
الهام اسفندیاری فرد
مرتضی خیاط پور
اسماء نوری
مهندسی معماری
اصول و مبانی طراحی فضاهای آموزشی خلاقیت محور
علیرضا رازقی
23/6/96
9:30
الهام اسفندیاری فرد
مرتضی خیاط پور
مهنوش اعظمی
مهندسی معماری
طراحی مرکز فرهنگی- گردشگری تاریخ و طبیعت کرمانشاه
علیرضا رازقی
23/6/96
11
الهام اسفندیاری فرد
مرتضی خیاط پور
عطیه تقی پور
معماری معماری
طراحی ساختمان مرکزی بندر خشک سلفچگان
مونا کدخدا
23/6/96
13:30
الهام اسفندیاری فرد
مرتضی خیاط پور
گلناز عمادی
فناوری معماری دیجیتال
طراحی آشیانه هواپیماهای پهن پیکر با رویکرد و بهینه سازی پارامتریک عنصر سازه ای
سروش مهاجری
23/6/96
15
علیرضا رازقی
الهام اسفندیاری فرد