En Fa
گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 96/05/25
كد :31679
اطلاعیه دریافت کارت امتحانات تابستان 96

بدینوسیله به اطلاع میرساند  دانشجویانی که در ترم تابستان 96 واحد اخذ نموده اند کارت امتحان را از سامانه دانشجویی خود دریافت و پرینت کرده و از روز شنبه مورخ 96/05/28 الی روز چهارشنبه مورخ 96/06/01 از ساعت 8 الی 13جهت اخذ امضا، به واحد مالی مراجعه نمایند.
بدیهیست دریافت کارت و اخذ تایید واحد مالی برای ورود به جلسه امتحان الزامیست.