دسترسی سریع
گروه خبري : کارشناسی ارشد
تاريخ انتشار : 95/07/18
كد :21647
قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد:

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان مذکور میرساند چنانچه قصد تمدید پایان نامه خود را دارند در روزهای یکشنبه و دوشنبه و پنجشنبه مورخ 18 و 19 و 22 مهرماه از ساعت 8 الی 12 به واحد آموزش مراجعه نمایند.