دسترسی سریع
گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 95/03/23
كد :21608
قابل توجه دانشجویان نقشه کشی طراحی صنعتی:

امتحان تئوری درس "گرافیک در طراحی صنعتی" استاد حم عواطفی روز چهارشنبه 26/03/1395 راس ساعت 11:00 برگذار می شود.