دسترسی سریع
گروه خبري : کارشناسی
تاريخ انتشار : 95/01/29
كد :11601
اطلاعیه مهم گروه معماری

دانشجویانی که تا ۳۱ فروردین ساعت ۱۲ نسبت به ارائه نهایی و اصلاح شده پروپزال خود به گروه اقدام نکنند امکان دفاع در ترم ۹۴۲ را نخواهند داشت. این تاریخ به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد.