دسترسی سریع
گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/12/22
كد :11591
کنسلی کلیه کلاس های استاد "بهروز سلطانی" دروس "فیزیک مکانیک" در روز دوشنبه مورخه 24-12-1394 (22-12-1394)

بدینوسیله به اطلاع میرساند، كليه کلاس هاى استاد "بهروز سلطانی" دروس "فیزیک مکانیک" در روز دوشنبه مورخه 24-12-1394 برگزار نمی گردد.