گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/12/06
كد :11577

کنسلی کلیه کلاس های روز شنبه مورخه 08-12-1394(06-12-94)

به منظور شمارش آراء انتخابات، کلیه کلاس های روز شنبه مورخه 08-12-1394 برگزار نمی گردد.

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید