گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/11/28
كد :11565

اطلاعیه بسیار مهم گروه کاردانی گرافیک

قابل توجه دانشجویان کاردانی گرافیک
بدین وسیله به اطلاع می رساند : علی رغم تاکید گروه مبنی بر برداشتن دروس طبق راهنمایی که اعلام شده بود بعضی دانشجویان بدرستی انتخاب واحد نکرده اند بنابراین ، بعضی از کلاس ها به حد نصاب ظرفیت نرسیده و حذف می گردد و دانشجویانی که کلاس های ذکر شده را اخذ نموده بودند باید با گروه های دیگردر حذف و اضافه  این دروس را اخذ نمایند .
عواقب تداخل کلاس ها و اختلال در واحد ها و چارت درسی متوجه خود دانشجویان می باشد.
جدول کلاس های حذف شده
نام درس نام استاد تاریخ و ساعت
اصول سرپرستی معصومه جعفری یکشنبه 9.30- 11
تکنولوژی و کارگاه گرافیک 3 معصومه جعفری یکشنبه 11.30-16
تکنولوژی و کارگاه بسته بندی سمیه دهقان بنادکی یکشنبه 8-14.15
ترسیمات هندسی منیژه قطبی یکشنبه 14.30-17.15
طراحی 6 آدنا میرزاخانیان پنج شنبه 11.30-14.45
طراحی تحلیلی گل نوش بهمنش دوشنبه 15.30-18.15
 
 
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید