گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/11/24
كد :11559

قابل توجه دانشجویان نقشه کشی معماری و کاردانی معماری

جهت اصلاح انتخاب واحد خود طبق جدول ذیل، به مدیر گروه مربوطه خانم محمدی والا مراجعه کنید.
 

ساعت سال ورودی رشته تاریخ روز ردیف
9 الی 12 941 نقشه کشی 25-11-94 یکشنبه 1
9 الی 12 931 نقشه کشی 26-11-94 دوشنبه 2
9 الی 12 932 نقشه کشی
و کاردانی معماری
27-11-94 سه شنبه 3
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید