دسترسی سریع
گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/11/19
كد :11551
عدم حضور استاد محمدی والا در روز سه شنبه مورخه 20-11-1394(19-11-1394)

بدینوسیله به  اطلاع می رساند، استاد محمدی والا در روز سه شنبه مورخه 20-11-1394 در دفتر مدیر گروه حضور نخواهند داشت