گروه خبري : کاردانی
تاريخ انتشار : 94/11/19
كد :11551

عدم حضور استاد محمدی والا در روز سه شنبه مورخه 20-11-1394(19-11-1394)

بدینوسیله به  اطلاع می رساند، استاد محمدی والا در روز سه شنبه مورخه 20-11-1394 در دفتر مدیر گروه حضور نخواهند داشت

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید