دسترسی سریع
r1
برگزاری سمینار تخصصی با عنوان حسابداری اسلامی چالش های ملی و بین المللی سخنران جناب آقای دکتر علیرضا رام روز
r2
برگزاری سمینار تخصصی با عنوان حسابداری اسلامی چالش های ملی و بین المللی سخنران جناب آقای دکتر علیرضا رام روز