چهارمین کتاب موسسه آموزش عالی رسام با عنوان مقدمه ای بر مقاومت مصالح :

 

چهارمین کتاب گروه معماری به تالیف آقای محمد مسعود نوروزی ،با عنوان مقدمه ای بر مقاومت مصالح، در موسسه آموزش عالی رسام به چاپ رسید.

 

 

 


 

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید