دسترسی سریع

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 جناب آقای مهندس مجتبی ربیعی 
پست الکترونیک : M.Rabei@rasam.ac.ir
شماره تماس : 02634524701   داخلی 101 مشاور معاونت برنامه ریزی 

 جناب آقای مهندس بهمن شعبانی 
پست الکترونیک : 
شماره تماس : 02634524701  داخلی 101