معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات

 جناب آقای مهندس مجتبی ربیعی 
پست الکترونیک : M.Rabei@rasam.ac.ir
شماره تماس : 02634524701   داخلی 101 مشاور معاونت برنامه ریزی 

 جناب آقای مهندس بهمن شعبانی 
پست الکترونیک : 
شماره تماس : 02634524701  داخلی 101

  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید