امتحان از طريق وبکم
حسابداري و مديريت - استاد اسکندري
 

 


سيستم هاي ساختماني پيشرفته - استاد حبيب پور
 
 

 قابل توجه دانشجويان گرامي
بعد از پاسخ دادن به سوالات از پاسخنامه عکس گرفته و براي استاد يا به شماره 09302184232  ارسال نماييد
محدوديت ارسال فقط در زمان  امتحان بوده و خارج از زمان امتحان قابل قبول نيست و نمره درس مربوطه صفر ثبت مي گردد.
 
 
 
         
تعداد بازديد : 18405