دسترسی سریع

فصلنامه پژوهش­های هنر و معماری

راهنمای نویسندگان

ضمن تشکر از انتخاب فصلنامه پژوهش­های هنر و معماری، خواهشمند است پژوهشگران ارجمند اطلاعات مندرج در این راهنما را به دقت مد نظر قرار داده و مقاله‌ خود را در چهارچوب ذکر شده ارسال فرمایند.

ساختار مقاله

مواردی که باید مقاله واجد آن باشد به این قرارند :

 1.  موضوع : باید در حوزه پژوهش‌های هنر (معماری، شهرسازی و تجسمی) باشد.
 2.  عنوان: تکراری نباشد، فاقد ابهام و نارسایی بوده و خطابی یا شعرگونه نباشد.
 3. بدنه مقاله از  تیترهای زیر تشکیل شود:
 • چکیده : شامل خلاصه­ای از بیان مساله، هدف، روش تحقیق و نتیجه‌گیری است.
 • واژگان کلیدی: نویسنده باید مباحث مهم خود را به صورت تک واژه جستجو نشان دهد. واژه‌های کلیدی حداکثر شامل 5 کلمه است.
 • مقدمه  و بیان مساله: مدخل مقاله و کلام نویسنده است که به شرح مسئله می‌پردازد.
 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق: تشریح تحقیقات انجام شده مرتبط با موضوع بر اساس مقالات علمی و گزارش­های چاپ شده.
 • روش انجام پژوهش: شرح و تفصیل نحوه انجام مراحل پژوهش-که در  چکیده به آن اشاره شده بود- بیان شود.
 • بحث و نتیجه گیری: بحث، قیاس نتایج پیشینه تحقیق با دستاوردهای مقاله حاضر است. نتیجه‌گیری جوابی است که سؤالات اصلی مقاله را پاسخ می‌دهد و بر اثبات یا رد فرضیه تأکید می‌کند.
 • فهرست منابع: حداقل نیمی از منابع، مقالات علمی چاپ شده در 5 سال اخیر باشد.

 

نحوه ارائه مقاله

 1. مقاله با برنامه رایانه‌ای Word 2010 حروف‌چینی شده باشد. مقالات ارسالی فاقد اشتباهات تایپی بوده و در حدود 4000 کلمه بدون احتساب کلمات داخل جداول باشد. متن مقاله با قلم BNazanin13 و فاصله خطوط  1.5باشد. چکیده با قلم BNazanin12 باشد. عنوان با قلم BNazanin16 و وسط­چین باشد. نام نویسندگان با قلم BNazanin13، وسط­چین، و وابستگی سازمانی و ایمیل به صورت پانویس آورده شود. متون انگلیسی موجود در متن با قلم Tims New Romans 12 باشد.
 2. همراه مقاله یک فایل جداگانه نیز ارسال گردد که در آن عنوان کامل مقاله، نام و نام خانوادگی نگارندگان، سمت و رتبه علمی آن­ها (به فارسی و انگلیسی)، مؤسسه  یا سازمان محل کار، نشانی پستی، پست الکترونیک و شماره تماس درج شده باشد (مشخصات مذکور روی مقاله درج نگردد).
 3. عنوان مقاله باید کمتر از بیست  واژه باشد. چکیده فارسی بیش از 300 کلمه نباشد. واژگان کلیدی حداکثر 5 واژه باشد.
 4. تصاویر مربوط به مقاله باید  مستند (همراه با ذکر کامل مأخذ)، غیر تزئینی و از ارکان مقاله بوده و در متن  به آن­ها ارجاع شده باشد.  و با فرمت JPEG و رزولوشن dpi300 به همراه نمودارها و جداول (حتما به صورت Word ) ارسال شود. مجموع تعداد تصاویر، جداول و نمودارها حداکثر  10 عدد پیش‌بینی شود.
 5. فایل­های جی پی جی تصاویر و  نمودارها برای هرکدام از نسخ فارسی و انگلیسی مقاله جداگانه با متن هماهنگ خود ارسال شود.
 6. کنترل فرمایید متن داخل جدول و نمودار حتما با مشخصات زیر تنظیم شوند :
 • جداول و نمودارهای فارسی با اندازه 10 و قلم  Bnazanin
 • جداول و نمودارهای انگلیسی با اندازه 9 و قلم  Times new roman
 • کنار نقشه ها حتما مقیاس (scale) آنها درج شود.
 • در کنار اعداد محورهای نمودارها حتما واحد مشخص شده باشد.
 • هر جدول طوری تنظیم شود که حداکثر از یک صفحه تجاوز نکند. جدولی که مطالب آن بیش از یک صفحه باشد لازم است در قالب پیوست مقاله ارایه شود.
 • زیر تصاویر، نمودارها و نقشه ها و بالای جداول حتما شرح و مأخذ نوشته شود.
 1. روش ارجاع نویسی مقالات درون متنی و داخل پرانتز است؛

(نام خانوادگی نویسنده، سال نسخه استفاده‌شده : صفحه یا صفحات).

مثال: (میشل، 1380: 38) یا (اسمیت[1]، 2012: 25)

برای منابع فارسی حتما نام نگارنده به فارسی و سال به شمسی نوشته شود. برای منابع لاتین نیز حتما نام به فارسی باشد و انگلیسی آن به صورت پانویس درج شود و سال میلادی نوشته شود.

 1.  اعلام، علایم اختصاری، معادل واژه‌ها و توضیحات می‌باید تحت عنوان پانویس در مقاله آورده شود.
 2.  روش ذکر نام منابع، در فهرست پایان مقاله به  صورت زیر است :
 • منابع به ترتیب حروف الفبا ذکر شوند.
 • روش تنظیم حتما به صورت زیر باشد :

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان کتاب. ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم. محل انتشار : ناشر.

  مثال: گروبه، ارنست (1375). معماری جهان اسلام. ترجمه یعقوب آژند. تهران : مولی.

Blake, N. (1999). Higher Education in the 21st century. New York: university press.

 مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده (سال انتشار). عنوان مقاله. ترجمه نام و نام خانوادگی مترجم. نام مجله، دوره انتشار یا سال (شماره مجله) : شماره صفحه یا صفحات مقاله در مجله.

 مثال: کلایس، ولفرام (1387). کاخ های صفوی. ترجمه احسان طهماسبی، فصلنامه گلستان هنر، 4 (1) : 68-73.

Blake, N. (1998). Using the web in undergraduate education. Journal of Educational Computing, 5(2):234-251.

 

[1]. Smith