گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/24
كد :31866

کلاس جبراني درس فرآیند و روشهای معماری استاد رضا درستان

به اطلاع دانشجویانی که درس فرآیند و روشهای معماری را با استاد رضا درستان اخذ نموده اند می رساند:
کلاس جبرانی این درس
روز پنجشنبه
مورخ 99/2/25
 ساعت 19
برگزار می شود.

لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j4520
تعداد بازديد : 676