گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/24
كد :31865

کلاس جبراني درس عناصرو جزئیات ساختمانی استاد حسین حسین نژاد

به اطلاع دانشجویانی که درس عناصرو جزئیات ساختمانی را با استاد حسین حسین نژاد اخذ نموده اند می رساند:
کلاس جبرانی این درس
روز پنجشنبه
مورخ 99/2/25
ساعت 18
برگزار می شود.

لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j159
تعداد بازديد : 612