گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/24
كد :31862

کلاس جبراني درس معماری اسلامی استاد ساراشامیری

به اطلاع دانشجویانی که درس معماری اسلامی را با استاد ساراشامیری اخذ نموده اند می رساند:
کلاس جبرانی این درس
روز پنجشنبه
مورخ 99/2/25
ساعت 16
برگزار می شود.

:globe_with_meridians:لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j401075
تعداد بازديد : 640