گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 99/02/23
كد :31861

کلاس جبرانی استاد بابایی جعفری

به اطلاع دانشجویانی که با استاد بابایی جعفری کلاس دارند می رساند:
 کلاس جبرانی این درس 
👈روز چهار شنبه 
👈 مورخ 99/2/24
👈 ساعت 14
برگزار می شود.

🌐لینک کلاس جبرانی
http://lms.rasam.ac.ir/j150110
تعداد بازديد : 699