گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 98/01/18
كد :31822

اطلاعیه شماره ۳: زمان بندی کلاسهای دوشنبه مورخ ۹۹/۰۱/۱۸

۱.مبانی راهنمایی و مشاوره (استاد احمدی)
زمان شروع کلاس: ۹:۰۰
لینک کلاس (کدURL):   

http://lms.rasam.ac.ir/c۱۲۰۴۷۵

 

۲.آمار توصیفی (استاد فرزین)
زمان شروع کلاس: ۱۰:۰۰
لینک کلاس (URL):
http://lms.rasam.ac.ir/c۱۲۰۰۸۳


۳.حقوق تجارت-بازرگانی(استاد امیراقدم)
زمان شروع کلاس: ۱۱:۰۰ 
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c۱۱۰۱۱۵

 

۴.متون روانشناسی به انگلیسی۲ (استاد فرزین) 
زمان شروع کلاس: ۱۲:۰۰
لینک کلاس (URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c۱۲۰۴۶۶

 


۵.احکام کسب و کار(استاد امیراقدم)
زمان شروع کلاس: ۱۳:۳۰ 
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c۱۲۱۰۱۱

 

۶.روانشناسی تربیتی (استاد احمدی)
زمان شروع کلاس: ۱۴:۰۰
لینک کلاس (URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c۱۲۰۴۷۰


۷.زبان خارجی( استاد یوسفی)
زمان شروع کلاس: ۱۵:۰۰ 
لینک کلاس (کد URL):

http://lms.rasam.ac.ir/c۲۰۰۲۴

 

 

تعداد بازديد : 605
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید