گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 98/10/07
كد :31810

تمدید زمان ممهور کردن کارت امتحانات نیمسال اول 99-98

⭕️⭕️⭕️تمدید زمان ممهور کردن کارت امتحانات:

📌به اطلاع دانشجویانی که تا کنون موفق به دریافت و ممهور کردن کارت امتحان خود نشده اند می رساند، حداکثر تا 

👈روز دوشنبه 
👈مورخ 98/10/09 

می توانند با مراجعه به واحد

🌟آموزش و
🌟مالی

جهت ممهور کردن کارت امتحان خود اقدام نمایند.

📌لازم به ذکر است این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

📌بدیهی است دانشجویان بدون در اختیار داشتن کارت امتحانات به هیچ عنوان اجازه شرکت در جلسات امتحانات را نخواهند داشت.

 

تعداد بازديد : 1160
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید