گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 98/10/05
كد :31809

برگزاری کلاس های روز جمعه 6 دی ماه

با سلام
بدین وسیله به اطلاع دانشجویان و اساتید محترم می رساند،

👈 کلیه کلاس های

📌روز جمعه مورخ 98/10/06

⭕️در دانشگاه رسام دایر می باشد.
تعداد بازديد : 1099
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید