گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 98/09/25
كد :31800

اطلاعیه در خصوص دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

اطلاعیه در خصوص اخذ کارت ورود به جلسه امتحانات

دانشجویان گرامی می توانند از روز شنبه مورخ 98/09/30 لغایت روز چهارشنبه شنبه مورخ 98/10/04  کارت ورود به جلسه خود را از طریق پرتال دانشجویی اخذ نمایند. کلیه دانشجویان موظف می باشند نکات ذیل را رعایت نمایند.
 
  • کلیه دانشجویان موظف به تکمیل فرم ارزشیابی اساتید قبل از پرینت کارت ورود به جلسه می باشند.
  • اخذ کارت مستلزم تسویه حساب مالی می باشد. لذا دانشجویانی که به امور شهریه بدهکارند لازم است بدهی خود را پرداخت و سپس کارت خود را دریافت نمایند و به تایید واحد مالی و آموزش برسانند.
  • مهلت فوق تمدید نخواهد شد.
  • کارت های پرینت شده قبل از تاریخ  98/09/30  فاقد اعتبار هستند.
  • همراه داشتن کارت ورود به جلسه و کارت دانشجویی در زمان برگزاری امتحان الزامی است و از حضور دانشجویانی که کارت ورود به جلسه به همراه نداشته باشند، جلوگیری بعمل خواهد آمد.

                        
                                                          با آرزوی موفقیت، اداره امتحانات


 
تعداد بازديد : 1385
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید