گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 98/07/06
كد :31784

محل تشکیل کلاسهای عملی دانشجویان تربیت بدنی روز شنبه

قابل توجه دانشجویان تربیت بدنی؛  محل تشکیل کلاسهای عملی روز شنبه 1398/07/06 در دانشگاه خوارزمی به شرح ذیل است:
دو میدانی: زمین چمن
هندبال: سالن تندرستی
تعداد بازديد : 1394
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید