گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1398/06/23
كد :31768

شروع کلاسها ترم تحصیلی جدید 98

شروع کلاسهای ترم تحصیلی 98
  دانشجویان ورودیهای قبلی و جدیدالورود از تاریخ 30 شهریور می باشد.
تعداد بازديد : 726
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید