گروه خبري : اطلاعيه دانشجويي - پژوهشی
تاريخ انتشار : 1398/06/20
كد :31766

مشارکت در ایجاد انجمن علمی دانشجویان حسابداری


دانشجویان حسابداری علاقه‌مند به مشارکت در ایجاد انجمن علمی حسابداری، در آغاز ترم به مدیریت گروه،جناب آقای  دکتر رام‌روز مراجعه نمایند.
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید