گروه خبري : اطلاعیه های آموزش
تاريخ انتشار : 1398/06/05
كد :31763

قابل توجه دانشجویان گروه روان شناسی

آخرین فرصت انتخاب واحد روز چهارشنبه از ساعت 12:30 تا 16 خواهد بود. دانشجویانی که در فرصت قبل موفق به انتخاب واحد نشدند لازم است در این زمان نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند.

امکان اخذ درس فیزیولوژی برای آن دسته از دانشجویانی که تا کنون موفق به گذراندن این درس نشده اند فراهم شده است. 
بدین ترتیب درس احساس و ادراک نیز قابل اخذ به صورت هم نیاز می باشد.  
اخرین مهلت انتخاب واحد روز چهارشنبه 1398/6/6 ساعت 12:30 الی 16 بوده و پیش از این زمان لازم است دانشجویان جهت تکمیل فرم هم نیاز به واحد آموزش مراجعه نمایند.
  • اطلاعیه آموزش
  • اطلاعیه امور کلاس ها
  • اطلاعیه مالی
  • اطلاعیه دانشجویی پژوهشی
  • اطلاعیه امور فارغ التحصیلان
اساتید